Trường Tiểu học Pháo Đài 1 tổ chức câu lạc bộ thể dục thể thao cho các em học sinh tham gia rèn luyện sức khỏe, thể lực.