Hoạt động của câu lạc bộ Tiếng anh giúp các em học sinh tự tin trong giao tiếp bằng tiếng anh, giúp các em tự tin trước đám đông