GIỚI THIỆU CHUNG

Tên đơn vị: Trường Tiểu học Pháo Đài 1

   Địa chỉ:  Đường Võ Văn Ý, KP I, Phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

Email :  c1phaodai1ht.kiengiang@moet.eu.vn

Website: http:// thphaodai1.hatien.edu.vn

Điện thoại :0297 3951562

I. Thành lập trường:

Trường Tiểu học Pháo Đài 1 được thành lập ngày 31 tháng 8 năm 2006  tọa lạc đường Võ Văn Ý- Khu phố I –Phường Pháo Đài thị xã Hà Tiên -tỉnh Kiên Giang.

Năm học: 2009-2010 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và đến năm học 2014-2015 trường được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.

II. Thực trạng của đơn vị:

1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường: Tổng số: 22/18, trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 2/2 nữ; Trình độ trên chuẩn 100%.

+ Giáo viên: 16/13 nữ; Trình độ trên chuẩn: 100%

+ Nhân viên: 4/3 nữ

2. Cơ cấu tổ chức: trường có

+ 03 tổ chuyên môn: Tổ văn phòng; Tổ khối 1-2-3; Tổ khối 4-5.

+ Chi bộ Đảng độc lập: 13 đảng viên (trong đó 11 chính thức và 02 dự bị)

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 05 đoàn viên

+ Công đoàn: 22 công đoàn viên

3. Học sinh: Tổng số học sinh toàn trường 326/170 nữ; Trong đó

+ Khối lớp 1: 86/42 nữ

+ Khối lớp 2: 50/29 nữ;

+ Khối lớp 3: 75/39 nữ;

+ Khối lớp 4: 60/33 nữ;

+ Khối lớp 5: 55/27 nữ;

III. Cơ sở vật chất của nhà trường:

1. Khuôn viên, sân chơi của nhà trường: Diện tích toàn trường là 8766m2, diện tích sân chơi là 2000m

Trong khuôn viên trường có trồng cây bóng mát và cây cảnh.

 2. Khối phòng học, phòng phục vụ học tập, phòng hành chính.

* Khối phòng học: Trường có 10 lớp; bình quân 32,6 học sinh/lớp. Có 10 phòng/10 lớp. Diện tích phòng học đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. Diện tích: 48 m2 /phòng (1,4 m2/học sinh).

* Khối phòng phục vụ học tập: có 04 phòng:  01 phòng máy tính, 01 thư­ viện, 01 phòng tiếng Anh, 01 phòng giáo dục nghệ thuật.

Khánh thành dãy phòng phục vụ học tập

* Khối phòng hành chính quản trị: có 04 phòng: 01 phòng Hiệu trưởng, 01 phòng Phó Hiệu trưởng, 01 phòng họp, 01 văn phòng.

3. Thư viện đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, học sinh:

Thư viện trường có đủ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của công chức, viên chức và học sinh. Hiện tại thư viện nhà trường đã được công nhận thư viện đạt chuẩn 01 theo quy định thư viện đạt chuẩn của Bộ Giáo dục vào năm 2009 và năm 2012 thư viện trường được công nhận thư viện tiên tiến.

IV. Thuận lợi và khó khăn:

1. Thuận lợi:

* Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Tiên, cấp ủy Đảng – chính quyền địa phương. 

- Đội ngũ CB-GV-NV trẻ nhiệt tình tận tụy với công việc. Nhiều giáo viên có tay nghề giỏi, đạo đức nghề nghiệp tốt. Đa số CBGV áp dụng CNTT trong công tác và dạy học, từ ngày thành lập đến nay trường đã có nhiều thành tích trong phong trào giảng dạy và học tập, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Có nhiều cán bộ giáo viên đạt thành tích trong công tác: 05 giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh;03 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 05 Bằng khen cấp tỉnh và có trên 20 cán bộ giáo viên được bình bầu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hằng năm.

- Phẩm chất đạo đức của học sinh ngoan, ham thích hoạt động, nhiều em là học sinh khá giỏi. Hàng năm học sinh của trường cũng đạt được nhiều giải trong hội thi do cấp thị xã, cấp tỉnh tổ chức. Nhiều năm liền đơn vị đạt đơn vị văn hóa, tập thể lao động tiên tiến và giấy khen của UBND thị xã Hà Tiên, của Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang. Năm học 2015- 2016  trường đạt tập thể láo động xuất sắc; năm 2014 trường đã được công nhận là Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, nhiều năm gần đây trường đã duy trì và đạt  hiệu quả cao về chất lượng giáo dục. Để thực hiện mục tiêu chiến lược giáo dục của nhà trường nói riêng và mục tiêu giáo dục chung, trường Tiểu học Pháo Đài 1 quyết tâm đạt được nhiều thành tích để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

- Nhận thức, sự quan tâm đến giáo dục của phụ huynh học sinh ngày được nâng cao; Vì vậy tỷ lệ huy động trẻ đến trường hàng năm cao. Cơ sở vật chất của nhà trường ngày một khang trang. Công tác xã hội hóa giáo dục luôn được duy trì và phát triển góp phần thực hiện tốt phong trào "Xanh - Sạch – Đẹp và an toàn"; phong trào "Trường học thân thiện học sinh tích cực".  

2. Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, nhà trường cũng còn những khó khăn như sau:

- Trình độ của giáo viên không đồng đều, số lượng lớp ít một bộ phận giáo viên phải thực hiện giảng dạy trái với chuyên ngành đào tạo.

-  Đa số học sinh tạm trú và từ nơi khác đến trên địa bàn vì vậy hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cha mẹ các em phải lo kiếm sống nên ít quan tâm đến việc học của con em mình.

- Một số ít học sinh chưa có ý thức tự giác, chủ động trong học tập, còn lười học, ham chơi nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện.

V. Mục tiêu, chỉ tiêu phát triển:

Tiếp tục, củng cố duy trì và nâng cao chất lượng đã đạt được thông qua các tiêu chí, tiêu chuẩn về trường chuẩn quốc gia do Bộ GD đã ban hành.

Làm chuyển biến nhận thức về quan điểm, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng các yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

phấn đấu đến năm 2020 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 với các chỉ tiêu cụ thể:

* Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

+ 90% giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn.

+ 80% giáo viên đủ điều kiện GVG cấp trường.

+ 60% giáo viên đủ điều kiện GVG cấp thị xã.

+ 100% CB-GV-NV sử dụng thành thạo máy vi tính, mỗi GV dự giờ chéo 24 tiết/năm và mỗi tuần mỗi tổ có 2 tiết dạy trình chiếu.

+ 80% CB_GV đạt trình đọ đại học.

* Học sinh:

+ Tỉ lệ HS 6 tuổi vào lớp 1 đúng độ tuổi đạt 100%.

+ Học sinh được xếp loại hoàn toàn lớp học đạt: 98%

+ Tỉ lệ học sinh bỏ học: không quá 1%

+ Tỉ lệ học sinh kiểm tra ttrong hè lên lớp: 1%

+ Học sinh được xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học: 98%

+ Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 98% trở lên.

* Cơ sở vật chất:

- Thâm mưu với các cấp quản lý giáo dục để xây dựng đầy đủ phòng học bộ môn, bàn ghế nhằm tiến tới mở lớp học bán trú, phòng học chức năng khu để xe...

- Bảo đảm thư viện có đủ sách và hoạt động mang lại hiệu quả.

- Có đủ thiết bị dạy học và thiết bị quản lí theo chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Duy trì trườn Xanh - Sạc - Đẹp và an toàn.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Pháo Đài 1